ARTYKUŁ ZAMIESZCZONY W: „GAZETA RUMSKA” CZERWIEC 2016 - Jan Klawiter
329
post-template-default,single,single-post,postid-329,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ARTYKUŁ ZAMIESZCZONY W: „GAZETA RUMSKA” CZERWIEC 2016

Co słychać w Sejmie ?

Poza sprawami energetyki o których pisałem w po­przednim odcinku, zajmuję się także tematyką społeczną i sprawami rodziny. Nie znaczy to jednak, że będę pisał o programie 500+, który skądinąd ważny, powinien być już powszechnie znany. Dla posła najważniejsze jest – moim zdaniem – tworzenie dobrego, nowego prawa albo napra­wa starego. Prawica Rzeczypospolitej, którą reprezentu­ję w Sejmie uznała, że należy poprawić ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. Dotyczy ona za­płodnienia „in vitro”.

Ustawa ta została przyjęta z naruszeniem prawa i dlate­go wymagana jest jej korekta. Definicję zarodka podano jako grupę komórek, co urąga prawdzie naukowej. Więk­szość uczniów wie, że jest to już życie ludzkie. Zostało to zresztą określone w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 r. zgodnie, z którą zarodkowi przysługuje god­ność dziecka od momentu poczęcia.

Ochrona dobra tego dziecka, zarówno jego życia jak i zdrowia wymaga, aby nie można było dokonać zapłodnienia więcej niż jednej żeńskiej komórki rozrodczej. Projekt tej usta­wy został złożony do laski marszałkowskiej i myślę, że jeszcze w czerwcu zostanie skiero­wany do I czytania. Życie pokaże, jakie będą dalsze dzieje tej inicjatywy.

W najbliższym czasie zamierzam też podjąć kolejne inicjatywy związane z ustawą ener­getyczną.

Z ciekawych informacji bieżących wypada jeszcze powiedzieć, że ambasador Węgier zorganizował spotkanie inaugurujące działalność Zespołu Parlamentarnego Polska-Węgry, na którym była mowa o działaniach promujących kulturę węgierską w Polsce. Jako członek tego zespołu jestem mile zaskoczony wysiłkiem, który wkładają Węgry w rozwój pozytywnych relacji z Polską. Bardzo im na naszej współpracy zależy, co przywodzi na myśl najlepsze lata naszej wspólnej historii.

Ciąg dalszy nastąpi… 

Jan Klawiter Poseł na Sejm RP VIII kadencji