Wykorzystanie wysokoenergetycznych frakcji odpadów komunalnych - Jan Klawiter
10
post-template-default,single,single-post,postid-10,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Wykorzystanie wysokoenergetycznych frakcji odpadów komunalnych

Dobra gospodarka odpadami wymaga stosowania wielu technologii i technik takich, jak segregowanie odpadów, kompostowanie, a także spalanie wysokoenergetycznej części odpadów i produkcja ciepła i energii elektrycznej.

Spalanie – czy termiczna utylizacja, jak kto woli – może być zastąpione zgazowaniem, lecz sprawność energetyczna takiego procesu jest znacznie niższa. Koszt budowy instalacji do spalania wysokoenergetycznych części odpadów komunalnych jest wysoki i dlatego należy technologię tą zastosować w odpowiednio dużej skali, aby było to opłacalne.

Nie ma potrzeby, a nawet nie powinno się spalać wszystkiego, ponieważ proces takiego spalania generuje odpady niebezpieczne. Niektóre części odpadów mogą być poddane recyklingowi czy też np. kompostowaniu.

Chcąc w sposób istotny ograniczyć ilość odpadów gromadzonych na składowiskach, należy właśnie spalać tą wysokoenergetyczną ich część. Takie działanie pozwoli nam nie tylko ograniczyć ilość odpadów, lecz także zmniejszyć ilość spalanego węgla.

Gdyby udało się w naszym województwie wybudować taką spalarnię, wygenerowałaby ona ciepło wystarczające do ogrzania i zaopatrzenia w ciepłą wodę aż czterech takich miast, jak Wejherowo!

Jest o co walczyć i należy dołożyć wszelkich starań, aby przekonać mieszkańców narażonych na emisję spalin, że nowoczesne technologie dają gwarancję na mniejszą szkodliwość takiej spalarni, niż z kotłowni węglowych, które pracują obecnie!